HROMOSVOD & UZEMNĚNÍ


Brouřka není v našich zeměpisných šířkách nic vyjímečného zvláště v letních měsících. Pokud uvažujete o investici do ochrany proti tomuto přírodnímu živlu jsme tu pro Vás a věříme že jsme tou nejlepší volbou k zajištění kvalitní práce za přijatelnou cenu. Zajišťujeme komplexní služby týkající se hromosvodů. Prvním krokem je prohlídka vašeho objektu a následný návrh vhodného řešení. Následně Vám zpracujeme cenovou nabídku. Toto je zcela ZDARMA a pokud se rozhodnete a akceptujete tuto nabídku přichzí na řadu samotná montáž a na závěr revize hromosvodu. V případě, že se již dále nechcete o samotný hromosvod starat, nabízíme možnost sepsání dohody, která Vám zajistí pravidelné kontroly hromosvodu včetně potřebných periodických revizních zkoušek zařízení. V případě problémů či poškození okamžitě hromosvod opravíme a zrovozníme. Vždy ručíme za bezpečnost a správnou fukčnost námi realizovaného hromosvodu.Na nově montované hromosvody poskytujeme ZÁRUKU v délce 5 LET!!!

 

Nabízíme Vám kompletní dodávku a montáž pasivních i aktivních hromosvodů.

Používáme kvalitní a bezpečné materiály (FeZn, AlMgSi, Cu, nerez).

 

Pasivní hromosvody ( hromosvody Franklinova typu ):

Nejrozšířenější způsob ochrany před přímým úderem blesku spočívá zjednodušeně ve vytvoření vodivé překážky, lterá znemožní průnik bleskového výboje k chráněnému objektu a svede převážnou část energie blesku do zemnící soustavy. Podle doporučení EN 61024-1 je použit elektromagnetický model pro vyšetření ochranného prostoru. Tento model společně se stanovením ochranné hladiny, do které objekt spadá, pomáhá zajistit maximální spolehlivost a určuje charakteristické vlastnosti svodů, ochranné úhly tyčových jímačů atd. Takto navržený hromosvod musí být zhotoven  materiálů, které dobře odolávají korozivním vlivům okolního prostředí.

V české republice je dosud nejrozšířenějším materiálem žárově zinkovaná ocel (FeZn). Tento materiál je nejlevnější, ale vzhledem k okolním nepříznivým vlivům je jeho životnost nejkratší. Proto v posledních letech raději volíme materiály jiné. Mezi ty méně finančně náročné patří slitina hliníku AlMgSi. Tento materiál nepodléhá žádné korozy, je lehčí a tvárnější, proto i hromosvod zhotovený z tohoto materiálu je estetičtější než při použití FeZn. Jeho cena je řádově jen o několik korun na běžný metr drátu vyšší než u pozinku. Dalšími vhodnými materiály jsou měď či nerez. Tyto varianty jsou však značně finančně náročné, jsou používány především z designového hlediska. Avšak jsme připraveni Vám vyrobit hromosvod i z těchto materiálů pokud je budete požadovat.   

 

Aktivní hromosvod:

Aktivuje se na začátku tvorby bouřkových mraků a vytváří ve svém okolí pole, které usměrní přibližující se blesk na bleskosvod z mnohem větší vzdálenosti než Franklinův jímač (jde o tzv. časový předstih). Při aktivaci se vytvoří pomocí vysokofrekvenčních pulsů vstřícný výboj značné délky, který se spojí s větví blesku a svede jej k jímacímu hrotu aktivního bleskosvodu a odtud do země.