NONSTOP ELEKTRIKÁŘ


PORUCHOVÁ A HAVARIJNÍ SLUŽBA ELEKTRO

TEL: 606 99 00 99 

 

NONSTOP HAVARIJNÍ A PORUCHOVÁ SLUŽBA

Jakékoliv havárie jsou velmi nepříjemnou událostí, ale je dobré vědět, že naše společnost si s akutními problémy v elektroinstalaci ví vždy rady. Nabízíme Vám naše poruchové a  havarijní služby elektro do 1000V. Vždy se snažíme o příjezd na místo havarijní situace v co nejkratším možném čase od nahlášení. Po příjezdu začínáme ihned pracovat na odstraňování havarijní situace a zajištění bezpečnosti, a to s veškerou pečlivostí, kterou naše činnost vyžaduje. Naši zákazníci jistě ocení profesionální přístup našich zkušených techniků, kteří svými znalostmi a dovednostmi hravě vyřeší vzniklou situaci.

V RÁMCI HAVARIJNÍ A PORUCHOVÉ SLUŽBY VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:
 • NONSTOP PROVOZ
 • PŘÍJEZD TECHNIKA MAX. DO 2 HODIN OD NAHLÁŠENÍ PORUCHY
 • PROFESIONÁLNÍ ODSTRANĚNÍ ZÁVADY
 • FÉROVÁ CENA (neúčtujeme zbytečně delší čas neý je nutné)
 • BEZPLATNÉ PORADENSKÉ SLUŽBY

 

SPRÁVA ELEKTRO-ROZVODŮ, ÚDRŽBA ELEKTRO

Jako další činnost Vám nabízíme předcházení HAVARIÍ a PORUCH. Máte exkluzivní možnost stát se naších partnerem a zbyvit se veškerých starostí, které jsou s údržbou a servisem elektroinstalace a elektrických zařízení. Tato nabídka je určena především SPRÁVĚ NEMOVITOSTÍ, BYTOVÝM DRUŽSTVŮM, SPOLEČENSTVÍ VLASTÍKŮ, MAJITELŮM KOMERČNÍCH OBJEKTŮ, VÝROBNÍCH A SKLADOVÝCH PROVOZŮ, kde se bez funkční elektroinstalace neobejdete. Využití externího pracovníka údržby Vám přináší nesporné výhody, jelikož nemusíte vyplácet pravidelnou mzdu, ale hradíte čistě pouze daný servisní úkon. K našim partnerům přistupujeme velmi flexibilně a v případě akutní havarie či poruchy jsou partneři vždy na prvním místě. 

 

V RÁMCI SPRÁVY A ÚDRŽBY VÁM MŮŽEME NABÍDNOUT:
 • PRAVIDELNÉ SERVISNÍ PROHLÍDKY KAŽDÉ 3 MĚSÍCE ZDARMA
 • NEPLATÍTE ŽÁDNÉ PAUŠÁLNÍ PLATBY
 • PLATÍTE POUZE ZA VYKONANÉ SERVISNÍ PRÁCE
 • ZVÝHODNĚNÉ CENY HAVARIJNÍCH VÝJEZDŮ
 • PŘEDNOSTNÍ ODSTRANĚNÍ PORUCH A HAVARIÍ
 • PRAVIDELNÉ REVIZE ELEKTROINSTALACE A ELEKTRICKÝCH ZAŘÍZENÍ