Ceník


HAVARIJNÍ A PORUCHOVÁ SLUŽBA:

Cena obsahuje 1/2 hodiny práce. V ceně není započítán případný materiál. Ceny jsou bez platné sazby DPH.

 

Pracovní dny 7:00 – 18:00 hod. ( 1/2hod. práce ):                                                                             700,- Kč     

Příplatek 18:00 – 7:00 hod., SO, NE, svátky:                                                                                      350,- Kč

Smluvní příplatky a slevy:
 Každá další započatá hodina práce (pracovní dny 7:00 – 18:00hod.) 400,- Kč
 Každá další započatá hodina práce (pracovní dny 18:00 – 7:00hod., SO, NE, svátky)  500,- Kč
 Příplatek za dopravu mimo červenou oblast (ŽLUTÁ OBLAST)  200,- Kč
 Doprava mimo vyznačené oblasti (cena za 1km)  10,- Kč

 

  • SLEVA 20% pro smluvní zákazníky na veškeré práce a dopravu!

 

ELEKTROINSTALAČNÍ PRÁCE & HROMOSVOD:

Veškeré ceny našich prací jsou SMLUVNÍ. Ceny jednotlivých zakázek jsou stanovovány individuálně vzhledem k velikosti, náročnosti a časovému harmonogramu. Proto zde uvádíme pouze hodinovou sazbu, kterou využíváme pouze v případě, že nelze pevně stanovit cenu díla a v případě zakázek malého rozsahu, jako jsou např. ZAPOJENÍ ELEKTRO SPOTŘEBIČŮ, ÚDRŽBA, SERVIS, atd.:

 

 Hodinová sazba pracovní dny 7:00 – 18:00 hod. 400,- Kč
 Hodinová sazba pracovní dny 18.00 – 7:00 hod., SO, NE, svátky  500,- Kč
 Doprava paušální sazba ČERVENÁ OBLAST  500,- Kč
 Doprava paušální sazba ŽLUTÁ OBLAST  700,- Kč
 Doprava mimo vyznačené oblasti (cena za 1km)  10,- Kč

 

REVIZE elektrických rozvodů a zařízení:

Ceny revizí se odvíjejí od rozsahu revidované elektroinstalace, jejího stavu a od stavu dokumentace. Ceny se mohou v konkrétním případě lišit. Pokud máte byt 3+1 a v něm tři okruhy, cena bude jiná než v bytě s pěti okruhy. Cenu je kalkulována na místě předem. Pokud se vyskytnou drobné závady , budou odstraněny a zpoplatněny zvlášť. Pro představu uvádíme příklady cen revizí. Uvedené ceny jsou bez DPH:

 

Revize elektroinstalace:
 Garzoniéra, bytová jednotka 1+kk, 1+1    1200,- Kč
 Bytová jednotka 2+kk, 2+1, 3+kk, 3+1 1700,- Kč 
 Bytová jednotka 4+kk a větší 2200,- Kč 
 Rodinný dům vč. venkovních prostor od 3200,- Kč 
Revize hromosvodu a uzemnění dle ČSN 331500:
 Rodinný dům do 3 svodů  1200,- Kč
 Objekty a domy 4-6 svodů 2400,- Kč 
 Objekty a domy nad 6 svodů od 3200,- Kč 
Revize nářadí a zařízení dle ČSN 331500, 331600:
 Prvotní (výchozí) revize ručního nářadí, spotřebičů a elektrozařízení (vč.založení karty a štítku)  80,- Kč
 Opakovaná (pravidelná) revize nářadí, spotřebičů a elektrozařízení ( zápis na kartu) 40,- Kč 
Měření na instalacích a zařízeních:
 Měření elektrického zařízení (Volty, odběr v W, proudový odběr v A)  30,- Kč/ks
 Měření odběru bojleru, elektrokotle, atd.  100 až 400,- Kč/ks
 Měření izolačních vlastností ručního nářadí, spotřebiče  30,- Kč/ks
 Měření povrchového napětí zařízení  30,- Kč/ks
 Měření vypínacího proudu a času a proudových chráníčů  100,- Kč/ks
 Měření odporu uzemnění proudem větším jak 200 mA  200,- Kč/ks
 Přezkoušení rozvodu elektroinstalace v bytě  800,- až 2000,-Kč